Ulubione (0) 0 Ulubione

Twoja lista ulubionych jest pusta!

Dziękujemy! Twoja lista zakupów została przeniesiona do koszyka.

W CENTRUM UWAGI
© Lauri Patterson/gettyImages

Otyłość – coraz większy problem

Kontrola wagi

Prawie jeden na sześciu dorosłych obywateli Unii Europejskiej jest otyły, a liczba ta ciągle rośnie.

Prawie jedna trzecia ludzi na całym świecie ma nadwagę lub jest otyła. Firma doradcza McKinsey szacuje wpływ gospodarczy otyłości w skali światowej na około 2 biliony dolarów rocznie, czyli „niemal tyle samo co w przypadku palenia tytoniu lub przemocy z użyciem broni, wojny i terroryzmu”1.

Europejskie Ankietowe Badania Zdrowia wykazały, że ponad połowa dorosłych (52%) ma nadwagę, 36% ma dużą nadwagę, a 16% jest otyłych. Oznacza to, że prawie co szósty obywatel Unii Europejskiej jest otyły. Dorośli, których masa ciała mieści się w granicach normy, stanowią obecnie mniejszość2.

Związek otyłości z wiekiem i wykształceniem

Otyłość to poważny problem społeczny i zdrowotny. Do związanych z nią pomiarów wykorzystywany jest indeks masy ciała (BMI) obliczany jako masa ciała w kilogramach podzielona przez kwadrat wzrostu w metrach. Wskaźnik BMI od 25 wzwyż odpowiada nadwadze, od 27 – dużej nadwadze, a od 30 – otyłości.

Analiza pod kątem wieku i poziomu wykształcenia pozwala zauważyć wyraźne różnice. Wraz z wiekiem rośnie odsetek osób otyłych. W przypadku grupy 65–74 lata otyli stanowią 22%, ale w grupie 18–24 lata – już niecałe 6%. W Unii Europejskiej widoczny jest też związek między otyłością a wykształceniem: im wyższy poziom wykształcenia, tym mniejsza liczba otyłych.

Odsetek osób otyłych różni się też w zależności od kraju. Wpływają na niego czynniki socjoekonomiczne, model rodziny, nawyki związane z żywieniem i tradycje kulinarne3,4.

Rumunia (9,4%), Włochy (10,7%) i Szwecja (14,0%) to kraje, w których jest najmniejsza liczba ludzi otyłych. Natomiast w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i Turcji prawie co piąty mieszkaniec tych krajów jest otyły.

Realne cele

Program odchudzania bodykey by NUTRILITE™ został opracowany, aby pomóc uzyskać i utrzymać optymalną masę ciała.

Pakiet startowy zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć odchudzanie. Zakup zestawu uprawnia do korzystania z platformy Twój osobisty trener bodykey. Za jej pośrednictwem otrzymasz pomoc internetowego trenera oraz uzyskasz dostęp do filmów, przepisów i interaktywnych narzędzi, które pozwolą Ci zmotywować się i śledzić swoje postępy.


1 „Overcoming obesity: An initial economic analysis” (Walka z otyłością: wstępna analiza ekonomiczna), McKinsey Global Institute (MGI). 2 Komisja Europejska, (2016), European Health Interview Survey: Almost 1 adult in 6 in the EU is considered obese (Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia: prawie 1 na 6 dorosłych mieszkańców UE jest otyły), Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7700898/3-20102016-BP-EN.pdf/c26b037b-d5f3-4c05-89c1-00bf0b98d646, M.R. Institut, (2008), Nationale Verzehrsstudie II, https://www.mri.bund.de/de/institute/ernaehrungsverhalten/forschungsprojekte/nvsII/. 3 S. Parikka et al (2015). Associations between parental BMI, socioeconomic factors, family structure and overweight in Finnish children: a path model approach (Związki między wskaźnikiem BMI rodziców, czynnikami socjoekonomicznymi i modelem rodziny a nadwagą wśród fińskich dzieci: analiza kierunkowa). BMC Public Health. 15, str. 271. 4 W. Van Lippevelde et al. Associations between family-related factors, breakfast consumption and BMI among 10- to 12-year-old European children: the cross-sectional ENERGY-study (Związek między czynnikami rodzinnymi i spożywaniem śniadania a wskaźnikiem BMI europejskich dzieci w wieku od 10 do 12 lat: badania przekrojowe ENERGY). PLoS One. 8, str. e79550.

Aby korzystanie z naszej strony było możliwie najwygodniejsze, używamy plików cookie. Zapisywane przez przeglądarkę pliki cookie są wykorzystywane przez większość stron internetowych i umożliwiają dopasowanie wyświetlanych treści do poszczególnych użytkowników.

Przeglądając naszą stronę bez zmiany ustawień, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Rozumiem