• eSpring

    Dzięki zastosowaniu opatentowanego filtra węglowego i technologii wykorzystującej promieniowanie UV nasz popularny system oczyszczania wody usuwa ponad 99,99% potencjalnie niebezpiecznych bakterii i wirusów występujących w wodzie pitnej.